GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Welkom bij de belgische website van Essilor. Met uw bezoek aan de site “Essilor.be”, stemt u in met deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden.

1

BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

Het doel van de site is u informatie te verstrekken over producten en diensten van de Essilor groep en u via links toegang naar de verschillende internetsites van deze groep te verschaffen.
De site is eigendom van de onderneming ESSILOR BELGIUM SA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Internationalelaan 55H, 1070 Brussel, België. 

2

ALGEMENE WAARSCHUWING

ESSILOR, de eigenaar van deze website, streeft ernaar om te zorgen dat de beschikbare informatie zowel correct als up-to-date is wanneer het online wordt geplaatst.

ESSILOR

  • waarborgt evenwel in geen geval de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens die op deze site beschikbaar zijn 
  • en behoudt zich het recht om de inhoud van de documenten die zijn gepubliceerd op de website op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Bijgevolg wijst ESSILOR elke aansprakelijkheid van de hand: 

  • voor (de gevolgen van) elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid van de op de site beschikbare gegevens,
  • voor (de gevolgen van) het (tijdelijk) niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de (gegevens op de) site,
  • voor alle schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang door een derde, ook wanneer dit een wijziging van de op de site beschikbare gegevens inhoudt,
  • en in het algemeen voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door toegang van wie ook tot de site, alsook door het gebruik van (informatie op) de site en/of het geloof dat wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.
3

NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De site met al haar onderdelen, zoals merken, logo's, foto's, teksten en bestanden is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, zoals merken, auteursrechten en databankrechten. Behoudens andersluidende vermelding zijn de intellectuele eigendomsrechten op de site, alsmede op de documenten en bestanden die zijn opgenomen op de site en op elk van de elementen die voor deze site werden gemaakt, exclusief eigendom van ESSILOR of van haar licentiegever(s). ESSILOR verleent geen andere licentie of geen ander recht dan deze te raadplegen op de site.

De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële informatiedoeleinden. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Geen enkel recht of geen enkele licentie voor een van deze elementen kan worden toegekend zonder de schriftelijke toestemming van ESSILOR of van haar licentiegever(s), die eigenaars zijn van de rechten.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met consumer@essilor.be.

PRIVACYVERKLARING

Cookiebeleid

VEILIGHEIDSMONTUREN

Verklaring van overeenstemming voor veiligheidsmonturen

Klik hier

VEILIGHEIDSMONTUREN Essilor