JURIDISCHE MEDEDELING

Welkom bij het privacybeleid van Essilor België. Met uw bezoek aan de site “Essilor.be”, stemt u in met deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden.

Essilor België respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar u de website bezoekt) en informeert u over uw rechten en wettelijke bescherming inzake uw privacy.
Dit privacybeleid is ingedeeld in segmenten zodat u kunt klikken op de specifieke onderwerpen die hieronder worden beschreven. Wij verzoeken u ook de Begrippenlijst te raadplegen voor een goed begrip van de in dit privacybeleid gebruikte termen.

 1. [BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN]
 2. [DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN]
 3. [DE WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD]
 4. [DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN]
 5. [BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS]
 6. [INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT]
 7. [GEGEVENSBEVEILIGING]
 8. [BEWARINGSTERMIJN]
 9. [UW WETTELIJKE RECHTEN]
 10. [BEGRIPPENLIJST]

1.BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe Essilor België bij uw gebruik van deze website uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, met inbegrip van de gegevens die u eventueel via deze website verstrekt:
Voor opticiens:

 • Wanneer u een account aanmaakt om de afsprakenservice te gebruiken die beschikbaar is via de winkellokalisatiefunctie.

Voor consumenten:

 • Wanneer u een account aanmaakt om een afspraak te maken met een opticien.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar) en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen. Afspraken voor kinderen kunnen alleen worden gemaakt door een verantwoordelijke volwassene op zijn of haar eigen naam.

IDENTITEIT EN RICHTLIJNEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Wettelijke herinnering: de verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die de middelen en het doel van de verwerking bepaalt. De verwerker is een persoon die persoonsgegevens verzamelt voor het gebruik van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt onder het gezag en de controle van de verwerkingsverantwoordelijke en op basis van zijn instructies.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is:

 1. Voor de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer de consument/eindgebruiker de afspraak maakt met de professionele gebruiker in zijn agenda: de professionele gebruiker bij wie de consument de afspraak in de agenda boekt. Essilor S.A. treedt op als verwerker en op instructie van de professionele gebruiker.
 2. Voor de persoonsgegevens van de consument bij het aanmaken van zijn account of tijdens het navigeren op de website en bij het opstellen van statistieken over het gebruik van de tool, de compilatie en de anonimisering: Essilor S.A., Internationalelaan 55H, 1070 Anderlecht

2.DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een natuurlijke persoon waarmee deze persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
Wij kunnen, rechtstreeks of via het gebruik van cookies, verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

Gegevens verzameld als verwerker:

 • Identiteitsgegevens omvatten [voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht].
 • Contactgegevens omvatten het e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten [internetprotocoladres (IP), inloggegevens, wachtwoord, type en versie van de browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor de toegang tot deze website].
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren en feedback en uw antwoorden op enquêtes.

Gegevens verzameld als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Identiteitsgegevens omvatten [voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht].
 • Contactgegevens omvatten het e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens omvatten [het internetprotocoladres (IP), inloggegevens, wachtwoord, type en versie van de browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor de toegang tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren en feedback en uw antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren inzake het ontvangen van marketingmateriaal van ons en van derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden door de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit kunnen onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang verkrijgt tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.
Wij verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsinformatie en genetische of biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3.DE WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteit en contactgegevens meedelen door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u :

o    zich aanmeldt voor onze diensten en in het bijzonder voor de afsprakenmodule;
o    een account aanmaakt op onze website;
o    zich abonneert op onze diensten of publicaties;
o    verzoekt om marketingmateriaal naar u te zenden;
o    deelneemt aan een wedstrijd, promotieactie of enquête;
o    of ons feedback verstrekt of contact met ons opneemt.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur en over de acties en patronen van uw browsergebruik. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

4.DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet dit toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voornamelijk in de volgende omstandigheden:
Voor opticiens:

 • Wanneer wij afsprakenservices moeten leveren.

Voor consumenten:

 • Wanneer wij een bevestiging of herinnering voor een afspraak moeten verstrekken.

Voor beide categorieën gebruikers gebruiken wij de persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven deze belangen.
 • Wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Klik hier voor meer informatie over de wettelijke grondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken.
Essilor België verwerkt uw persoonsgegevens om diensten te verlenen en te beheren voor de uitvoering van taken ten behoeve van de administratie van het afsprakenplatform dat u gebruikt. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzamelen van afspraakverzoeken en het verzorgen van de juiste overdracht en behandeling ervan. Een volledige lijst van deze diensten vindt u bij de informatie over de gegevensoverdracht en het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Essilor België heeft uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken voor de diensten die zijn vermeld in de informatie over de gegevensoverdracht. U bent niet verplicht uw toestemming te geven en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wanneer u geen toestemming geeft
Als u aan Essilor België geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifieke dienst die wordt aangeboden op de wettelijke grondslag van uw toestemming, dan is het mogelijk dat wij deze dienst niet volledig aan u kunnen leveren.

Het recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer Essilor België uw toestemming moet hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u niet zeker weet hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan contact op met de hierboven vermelde functionaris gegevensbescherming.
U heeft niet het recht om uw toestemming in te trekken wanneer Essilor België uw toestemming niet nodig heeft om uw gegevens te verwerken.
U heeft de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens die worden verwerkt op de wettelijke grondslag van uw toestemming:

 • u heeft recht op inzage van uw gegevens;
 • u heeft recht op rectificatie van uw gegevens als deze onjuist zijn;
 • u heeft het recht om uitwissing van uw gegevens te vragen;
 • u heeft het recht om de overdracht te vragen van een kopie van uw gegevens aan een andere organisatie;
 • u heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • u heeft recht op overdracht naar een andere organisatie.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Standaardbeleid voor de verwerking van gegevensoverdrachten

 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere organisaties waarmee Essilor België een rechtmatige overeenkomst heeft gesloten om de gegevens uit haar naam te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder dienstverleners.
 • Als u instemt met het ontvangen van communicatie- en/of marketingmateriaal van Essilor België, zullen wij uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van onderzoeken of analyses. 
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook door onze accountants worden gebruikt om onze naleving van normen en voorschriften te beoordelen.
 • Sommige van deze organisaties kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd of kunnen gegevens buiten de EER opslaan.
 • Een volledige lijst van deze organisaties, met de redenen voor het delen van uw persoonsgegevens met hen en of ze buiten de EU zijn gevestigd, is beschikbaar in de informatie over de  gegevensoverdracht.
 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld middels veilige overdrachtsmethoden en worden niet doorgegeven aan andere dan genoemde derden. Essilor België heeft zich verzekerd van de gegevensbeveiligingsmaatregelen van alle organisaties waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld.

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
In de tabel hieronder beschrijven wij alle wijzen waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslagen wij dit gebruik baseren. Waar nodig geven wij ook aan wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.
Wij wijzen u erop dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens op meer dan een wettelijke grondslag kunnen baseren, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de specifieke wettelijke grondslag waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wanneer meer dan een grondslag is vermeld in de tabel.

Doel/ActiviteitSoort GegevensWettelijke grondslag voor de verwerking, met inbegrip van het gerechtvaardigde belang
Professionele gebruiker
Om u en uw winkels te registreren als nieuwe gebruiker van de afsprakentool
a) Identiteit
b) Contact
Toestemming
Consument
Om u te registreren en u in staat te stellen een afspraak te maken met de professionele gebruiker en u een bevestiging en informatie te sturen over de status van uw afspraken, alsmede herinneringen betreffende deze afspraken, voor een periode van maximaal 24 maanden vanaf de eerste afspraak
a) Identiteit
b) Contact
 
Uitvoering van een dienst en toestemming
Om onze relatie met u te beheren, wat inhoudt:
a) U kennis geven van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
b) U vragen om een beoordeling te geven of een enquête in te vullen
a) Identiteit
b) Contact
c) Profiel
d) Marketing en communicatie
a) Uitvoering van een dienst en toestemming
b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen een enquête in te vullena) Identiteit
b) Contact
c) Profiel
d) Gebruik
e) Marketing en communicatie
a) Toestemming en uitvoering van een dienst
b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te bestuderen hoe klanten onze diensten gebruiken, onze diensten te ontwikkelen en onze activiteit te laten groeien)
Om onze activiteit en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en datahosting)a) Identiteit
b) Contact
c) Technisch
a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren van onze activiteit, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties aan te bieden en de effectiviteit van de reclame die wij u aanbieden te meten of te begrijpena) Identiteit
b) Contact
c) Profiel
d) Gebruik
e) Marketing en communicatie
f) Technisch
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze diensten te ontwikkelen, onze activiteit te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren)
Om data-analyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en klantenervaringen te verbeterena) Technisch
b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om categorieën klanten te definiëren voor onze producten en diensten, onze website actueel en relevant te houden, onze activiteit te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te verstrekken over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijna) Identiteit
b) Contact
c) Technisch
d) Gebruik
e) Profiel
f) Marketing en communicatie
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteit te laten groeien)

 

MARKETING
Wij streven ernaar om u keuzes te bieden inzake het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name voor marketing en reclame.
AFMELDEN
U kunt ons of derden op elk moment vragen om de verzending van marketingberichten aan u te staken door in te loggen op de website en de relevante vakjes van uw marketingvoorkeuren aan of uit te vinken.
Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, heeft dit geen invloed op de persoonsgegevens die ons worden verstrekt wegens een dienstverlening of andere transacties.
COOKIES
U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of activeren. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons cookiebeleid.

VERANDERING VAN DE DOELEINDEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs achten dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een toelichting wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen wij u hiervan in kennis stellen en de wettelijke grondslag voor het gebruik toelichten.
Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

5.BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doelen die zijn vermeld in de tabel "Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken".

 • Interne derden zoals gedefinieerd in de Begrippenlijst.
 • Externe derden zoals gedefinieerd in de Begrippenlijst.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen of waarmee wij fuseren. Eveneens kunnen wij ook ernaar streven om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. In geval van een wijziging van onze onderneming, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als vermeld in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en geven hen alleen toestemming om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.
Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de specifieke dienstverlener van de dienst waarmee u hebt ingestemd:

6.INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7.GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden geopend of gebruikt door onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die hiervoor een professionele noodzaak hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Wij hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een inbreuk wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

8.BEWARINGSTERMIJN

HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder de wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van een klacht of wanneer wij redelijkerwijs een geschil verwachten inzake onze relatie met u.
Om de passende bewaartermijn van de persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.
Volgens de wet moeten wij basisgegevens over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot [zes] jaar nadat de klantrelatie is beëindigd voor fiscale doeleinden.
In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder bij uw wettelijke rechten voor meer informatie.
In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan in kennis te stellen.

9.UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 • [Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens].
 • [Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens].
 • [Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens].
 • [Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens].
 • [Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens].
 • [Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens].
 • [Intrekking van uw toestemming].

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het adres consumer@essilor.be.

GEWOONLIJK WORDEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT
U hoeft geen kosten te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens of om een van uw andere rechten uit te oefenen. Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. In dergelijk gevallen kunnen wij ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.
WAT WIJ MISSCHIEN VAN U VRAGEN
Het is mogelijk dat wij u specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en u recht te geven op inzage in uw persoonsgegevens of om een van uw andere rechten uit te oefenen. Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u nadere informatie te vragen inzake uw verzoek om onze reactie te bevorderen.
UITERSTE REACTIETERMIJN
Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Als uw verzoek bijzonder complex is of als u diverse verzoeken heeft ingediend, kan echter een langere termijn nodig zijn. In dit geval zullen wij u dit meedelen en u op de hoogte houden.

10.BEGRIPPENLIJST

WETTELIJKE GRONDSLAG
Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om u de beste services/producten en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in aanmerking nemen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overtroffen door de impact voor u (tenzij met uw toestemming of anderszins vereist of toegestaan door de wet). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen de mogelijke impact voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

DERDEN
INTERNE DERDEN
Andere bedrijven van de Essilor-groep [die gemeenschappelijk optreden als verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers] en gevestigd zijn in [SPECIFIEKE LANDEN] en die [IT- en systeembeheerservices uitvoeren en managementapportering verzorgen].
EXTERNE DERDEN

 • Dienstverleners [die optreden als verwerker] en gevestigd zijn in [SPECIFIEKE LANDEN] en die diensten leveren op het gebied van [IT- en systeembeheerservices].
 • Professionele adviseurs [die optreden als verwerkers of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken], waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars en gevestigd zijn in [SPECIFIEKE LANDEN] en die diensten verlenen op het gebied van [consultancy, bankzaken, recht, verzekering en boekhouding].
 • Belastinginstanties en andere autoriteiten [die optreden als verwerkers of gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken] en gevestigd zijn in [LAND] [en die rapportering of verwerking vereisen van activiteiten in bepaalde omstandigheden].

UW WETTELIJKE RECHTEN
U heeft de volgende rechten:
Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "inzageverzoek persoonsgegevens"). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens over u die wij bewaren, om te kunnen controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens die wij bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens over u laten corrigeren, waarbij het mogelijk is dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten controleren.
Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden bestaat om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, welke wij, indien van toepassing, na uw verzoek aan u zullen meedelen.
Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (van ons of van een derde) en u gezien een element van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overtreffen.
Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen:

 • Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.
 • Als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen.
 • Als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij deze niet meer nodig hebben, omdat u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten nagaan of wij overtreffende rechtmatige grondslagen hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u of aan een door u aangewezen derde verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Wij wijzen u erop dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.
Intrekking van uw toestemming op elk moment indien wij ons baseren op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van een verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Als dit het geval zullen wij u hiervan in kennis stellen wanneer u uw toestemming intrekt.

11. AANVULLENDE INFORMATIE

Essilor België heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vraagstukken inzake dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, waaronder eventuele verzoeken tot uitoefening van [uw wettelijke rechten], kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS
*Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over onze behandeling van de privacy, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op de volgende wijzes:
Volledige naam van de rechtspersoon: Essilor Beligë NV
E-mailadres: privacy@essilor.be
Postadres: Riverside Business Park, Internationalelaan 55 H, 1070 Anderlecht
[Telefoonnummer: 003225597223
U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen ). Wij stellen het echter op prijs als u ons de mogelijkheid biedt om uw probleem te behandelen voordat u de autoriteit benadert. Daarom verzoeken wij u om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS IN KENNIS TE STELLEN VAN WIJZIGINGEN
Wij herzien regelmatig ons privacybeleid. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2020.
Het is van belang dat de persoonsgegevens over u die wij bewaren juist en actueel zijn. Daarom verzoeken wij u om ons te informeren wanneer uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.
EXTERNE LINKS
Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op deze links klikt of deze verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

 

BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

Het doel van de site is u informatie te verstrekken over producten en diensten van de Essilor groep en u via links toegang naar de verschillende internetsites van deze groep te verschaffen.
De site is eigendom van de onderneming ESSILOR BELGIUM SA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Internationalelaan 55H, 1070 Brussel, België. 

 

ALGEMENE WAARSCHUWING

ESSILOR, de eigenaar van deze website, streeft ernaar om te zorgen dat de beschikbare informatie zowel correct als up-to-date is wanneer het online wordt geplaatst.

ESSILOR

 • waarborgt evenwel in geen geval de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens die op deze site beschikbaar zijn 
 • en behoudt zich het recht om de inhoud van de documenten die zijn gepubliceerd op de website op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Bijgevolg wijst ESSILOR elke aansprakelijkheid van de hand: 

 • voor (de gevolgen van) elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid van de op de site beschikbare gegevens,
 • voor (de gevolgen van) het (tijdelijk) niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de (gegevens op de) site,
 • voor alle schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang door een derde, ook wanneer dit een wijziging van de op de site beschikbare gegevens inhoudt,
 • en in het algemeen voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door toegang van wie ook tot de site, alsook door het gebruik van (informatie op) de site en/of het geloof dat wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.
 

NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De site met al haar onderdelen, zoals merken, logo's, foto's, teksten en bestanden is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, zoals merken, auteursrechten en databankrechten. Behoudens andersluidende vermelding zijn de intellectuele eigendomsrechten op de site, alsmede op de documenten en bestanden die zijn opgenomen op de site en op elk van de elementen die voor deze site werden gemaakt, exclusief eigendom van ESSILOR of van haar licentiegever(s). ESSILOR verleent geen andere licentie of geen ander recht dan deze te raadplegen op de site.

De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële informatiedoeleinden. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Geen enkel recht of geen enkele licentie voor een van deze elementen kan worden toegekend zonder de schriftelijke toestemming van ESSILOR of van haar licentiegever(s), die eigenaars zijn van de rechten.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met consumer@essilor.be.

PRIVACYVERKLARING

Cookiebeleid

VEILIGHEIDSMONTUREN

Verklaring van overeenstemming voor veiligheidsmonturen

Klik hier

VEILIGHEIDSMONTUREN Essilor