PRIVACYVERKLARING WWW.ESSILOR.BE

Laatste wijziging op: 23.03.2021

Onder deze privacyverklaring informeren wij, Essilor België, u welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen. Onder persoonsgegevens verstaan we elke informatie met betrekking tot u, in het bijzonder uw naam en contactgegevens, zoals uw thuisadres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. 

Gelieve de tijd te nemen om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Het is zeer belangrijk dat u ten volle begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij uw privacy beschermen. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Onze contactgegevens zijn: Essilor België, Riverside Business Park – Internationalelaan 55H – 1070
Brussel.

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: Functionaris voor gegevensbescherming, privacy@essilor.be

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Gegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt   

Als u onze website bezoekt, verzamelen en bewaren we automatisch bepaalde gegevens van u in onze serverlogs en in cookies. Dit zijn kleine bestanden die we naar uw computer sturen als u onze website bezoekt. 

Deze gegevens laten ons niet toe u rechtstreeks te identificeren. We houden echter wel gegevens bij over uw surfgedrag op onze website, zoals de pagina's die u bezocht heeft, de datum en het tijdstip waarop u deze pagina's bezocht heeft, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (model hardware, versie besturingssysteem, Unique Device Identifier, IP-adres, hardware instellingen, type browser, taal browser), de datum en het tijdstip van uw verzoek en URL-doorverwijzing.

U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken als u onze website enkel wenst te bezoeken. Dit betekent dat u mag weigeren cookies te aanvaarden door uw webbrowser zodanig in te stellen (raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie). Als u cookies weigert, zal het waarschijnlijk echter wel moeilijker worden te surfen op onze website, meer bepaald omdat bepaalde delen ervan niet voor u toegankelijk zullen zijn.

Gegevens die we verzamelen als u zich aanmeldt of producten bestelt

Voor sommige diensten die onze website aanbiedt, dient u zich aan te melden. Als u deze diensten wenst te gebruiken, zullen we u vragen ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Gelieve ons volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken en ons ook te informeren als uw gegevens moeten worden bijgewerkt. Als u ons geen volledige en nauwkeurige gegevens verstrekt, of als u ons niet laat weten dat uw gegevens moeten worden bijgewerkt, kunnen wij de diensten die u aanvroeg mogelijk niet leveren.

We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens, waaronder uw naam, achternaam, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, thuisadres, login en wachtwoord, etc.  Hieronder vallen ook details van eventuele aankopen die u bij ons heeft gedaan (inclusief de parameters die u hebt ingevoerd voor oogheelkundige producten en eventuele voorschriften die u heeft ingevoerd of naar ons heeft gemaild).
 • IT-gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op onze website, zoals pagina's die u bezocht heeft, de datum en het tijdstip waarop u deze pagina's bezocht heeft, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (hardwaremodel, versie besturingssysteem, Unique Device Identifier of unieke apparaatidentificatie, IP-adres, hardware instellingen, type browser, browsertaal), de datum en het tijdstip van uw verzoek en URL-doorverwijzing.  We kunnen ook interacties registreren zoals muisklikken en navigatie om de klantervaring te verbeteren.
 • E-mailvoorkeuren, of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • Medische gegevens, informatie over de oogsterkte die met toestemming van de consument aan de opticien is gedeeld met ons. In de meeste gevallen zullen deze gegevens voor ons echter niet te herleiden zijn tot een individu.

HOE GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen de grenzen die door de wet- en regelgeving zijn toegestaan. Soms gebruiken wij mogelijk uw persoonsgegevens omdat de wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. Wij nemen in ieder geval geen geautomatiseerde beslissingen die voor u rechtsgevolgen kunnen hebben of die u op soortgelijke wijze ernstig kunnen treffen op basis van een louter automatische verwerking.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw identificatiegegevens om (i) uw verzoeken te kunnen verwerken, (ii) u in staat te stellen een online afspraak te maken met een oogdeskundige en (iii) voor communicatie, animatie en commerciële promotie. Dit gebruik gebeurt op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang.
 • We gebruiken uw IT-gegevens om ons in staat te stellen (i) u te identificeren en u de best mogelijke ervaring te bieden als u onze website bezoekt, (ii) het aantal eindgebruikers dat onze website bezoekt te tellen en statistieken met betrekking tot hun surfgedrag te analyseren en (iii) onze website te verbeteren. Dit gebruik gebeurt op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang.
 • Pour être en mesure de bien exécuter nos prestations de services, par exemple pour pouvoir vous contacter ou développer et fournir nos produits avec soin et de manière correcte ;
 • Pour pouvoir effectuer correctement les renvois ;
 • Pour pouvoir entretenir votre compte ;
 • Pour nous conformer à nos obligations légales ou internationales ;
 • Pour améliorer la convivialité de nos sites internet ;
 • Pour des analyses (de qualité) internes et le développement de produits. Ceci nous permet d'améliorer nos produits et nos prestations de services à votre profit ;
 • Pour le traitement de données statistiques ;
 • Pour des objectifs de marketing : pour rendre la communication sur nos produits et services et sujets connexes à travers divers canaux de communication (numériques) aussi pertinents et personnels que possible.
 • Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om contact met u op te kunnen nemen of om onze producten zorgvuldig en juist te kunnen ontwikkelen en leveren;
 • Om retouren correct te kunnen verwerken;
 • Om uw account te kunnen onderhouden;
 • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne (kwaliteit)analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren;
 • Voor het verwerken van statistische gegevens;
 • Marketingdoeleinden: om communicatie over onze producten en diensten en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

HOELANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

De termijn gedurende dewelke we uw persoonsgegeven opslaan, staat vermeld in onderstaande tabel: 

GegevenscategorieBewaringstermijn
Identificatiegegevens3 jaar
IT-gegevens13 maanden

 

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking:

 • We implementeren en onderhouden geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in volledige vertrouwelijkheid en veiligheid worden geregistreerd en verwerkt.
 • We implementeren en handhaven passende beperkingen op de toegang tot uw persoonsgegevens en op het toezicht op de toegang, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht om geheimhoudings- of soortgelijke overeenkomsten aan te gaan, waardoor zij verplicht zijn om te voldoen aan onze eisen op het gebied van privacy en vertrouwelijkheid van gegevens.
 • Wij eisen van alle zakelijke partners en externe dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, dat zij voldoen aan alle toepasselijke vereisten op het gebied van de privacy en vertrouwelijkheid van gegevens.
 • Wij geven regelmatig trainingen over gegevensbescherming aan onze medewerkers en aan derden die toegang hebben tot persoonsgegevens.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

Volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming heeft u:

 • Het recht op inzage en rechtzetting en/of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • Het recht om ons te laten weten dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • In sommige omstandigheden, het recht om te eisen dat bepaalde van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij worden doorgegeven;
 • Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit enige invloed heeft op de rechtmatigheid van onze verwerking van uw gegevens op basis van uw eerder gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Wij zetten ons in om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen; daartoe kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin van deze privacyverklaring vermeld werden. Gelieve ons de volgende informatie te verstrekken, zodat we uw verzoek met de nodige aandacht kunnen behandelen:

 • Uw naam en voornaam;
 • Uw specifiek verzoek (met andere woorden, welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • De datum van uw verzoek en uw handtekening (als u uw verzoek per post verstuurt).

Als u niet volledig tevreden bent met ons antwoord, kunt u eveneens een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

VIRTUAL TRY-ON, DOOR FITTINGBOX

Wanneer u gebruik maakt van de Virtual Try-On (VTO), vereist Essilor International dat u de camera van uw apparaat activeert. Door op "Autoriseren" te klikken, gaat u ermee akkoord de camera van uw apparaat te activeren om de tool volledig te ervaren. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de VTO er geen persoons-, zorg- of biometrische gegevens worden verzameld of verwerkt door Essilor International of door de dienstverlener FittingBox. Er worden geen afbeeldingen of video's opgeslagen.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij controleren regelmatig onze naleving van onze privacyverklaring, met name om er zeker van te zijn dat deze in overeenstemming is met nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Maar zelfs als deze privacyverklaring van tijd tot tijd verandert, zullen wij uw rechten in het kader ervan niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.