Alles over zicht

Het zicht begrijpen van kinderen

Delen op

Alles wat u moet weten om de visuele gezondheid van uw kind te kunnen garanderen.

De ogen van kinderen

De ogen van baby's evolueren! Zuigelingen zien bij de geboorte bijna niets, maar mettertijd wordt hun gezichtsscherpte beter. Een kind met slechts 1/20° gezichtsscherpte haalt na 10 jaar 14/10°! Uw kind krijgt met andere woorden geleidelijk aan het gezichtsvermogen van een volwassene. Parallel wordt het zien van kleuren veel preciezer, maar ontwikkelt zich dat ook veel sneller: een paar weken na de geboorte reageert de baby op de kleuren rood, groen, en vervolgens op blauw en geel.

De ogen van kinderen
De kindertijd, een periode om nauwlettend in de gaten te houden

De kindertijd is de tijd die de meeste aandacht vergt van de ouders, in het bijzonder wat het zicht betreft. Omdat ouders het dichtst bij de kinderen staan, hebben zij de verantwoordelijkheid om eventuele problemen met het zicht te detecteren. Een snelle detectie maakt het ook mogelijk om doeltreffender op te treden bij de behandeling van problemen. De vaakst voorkomende problemen met het zicht zijn scheelzien, gezichtszwakte, verziendheid, bijziendheid en astigmatisme.

De kindertijd, een periode om nauwlettend in de gaten te houden
 • Scheelzien kan makkelijk worden gedetecteerd omdat zoiets heel duidelijk zichtbaar is. Het zicht is daarbij vaak wazig en vervormd. Voor deze aandoening moet een visuele correctie worden gedragen omdat ze anders voor vermoeidheid en ongemak zorgt.
 • Gezichtszwakte stemt overeen met een geringe gezichtsscherpte. Wanneer de gezichtszwakte unilateraal is, dan wordt ze gecompenseerd door het andere oog. Het is heel belangrijk dat dit snel wordt gedetecteerd, want hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het wordt om dit probleem te corrigeren.
 • Verziendheid betekent dat men moeilijker van dichtbij ziet, wat een aantal lastige aanpassingen vergt. Dit kan worden gecorrigeerd met de gepaste glazen.
 • In het geval van bijziendheid, is het zicht in de verte wazig. Dit wordt gecompenseerd met corrigerende glazen.

 

Interpreteer de signalen op een juiste manier

U bent geen specialist? Geen nood, sommige problemen met het zicht van uw kind kunt u zelf makkelijk detecteren. Indien u deze symptomen vaststelt, dient u te rade te gaan bij een oogspecialist:

 • Het kind wrijft zich vaak in de ogen
 • Wanneer het kind in de zon loopt, is het licht hinderlijk en verblindt het
 • Het kind kijkt vaak scheel, knijpt de ogen dicht of slaat de oogleden neer
 • De ogen zijn gefixeerd of zijn hoofd is abnormaal voorovergebogen
 • Het valt of struikelt vaak
 • Het heeft het moeilijk om beelden van spelletjes te herkennen
 • Het klaagt vaak over hoofdpijn
Symptomen