Duurzaamheid

Onze menselijke en milieudoelstellingen

 

 

EEN GOED ZICHT IS EEN FUNDAMENTEEL MENSENRECHT

Een goed zicht maakt vele momenten en delen van het leven des te mooier: uw gezondheid, opvoeding en opleiding, de professionele opportuniteiten... Ons duurzame bedrijfsmodel en onze programma's zijn bedoeld om de mensen bewust te maken over de gevolgen van slecht zicht en oplossingen te ontwikkelen om de toegang tot elementaire ooggezondheidszorg te verbeteren.

 

GIFTEN

Sommige gemeenschappen zijn zich hier niet bewust van en hebben eveneens geen toegang tot de nodige oplossingen. Wij werken met hen samen om zo een sociale impact te creëeren op lange termijn: door het bewustzijn te vergroten, gratis visuele screenings uit te voeren en een complete bril te doneren.

Lees meer over onze missie en acties.

BEWUSTWORDING

2,5 miljard mensen hebben leiden aan ongecorrigeerde zichtproblemen en de grootste oorzaak is onwetendheid. Velen leven al lange tijd met een visuele beperking en weten simpelweg niet dat er oplossingen bestaan. Net daarom voeren we bewustmakingscampagnes over het belang van een goed zicht, zodat elk individu begrijpt dat een goed zicht vele levenskwalitatieve voordelen met zich meebrengt. 

 

ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Essilor levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. We zijn betrokken bij 13 van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties via onze missie en managementstrategie.

 • Nee tegen armoede
 • Goede gezondheid
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Gendergelijkheid
 • Drinkwater
 • Hernieuwbare energie
 • Banen en economische groei
 • Innovatie en infrastructuur
 • Vermindering van ongelijkheden
 • Verantwoorde consumptie
 • Acties voor het klimaat
 • Vrede en gerechtigheid
 • Partnerschappen voor de doelstellingen
Natuurlandschap met een madeliefje

Deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep tot universele actie om armoede uit de wereld te verhelpen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat mensen een voorspoedig en vredig leven leiden.

 

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Minder waterverbruik

We verbeteren voortdurend onze processen waarbij water wordt gebruikt en verminderen zo de hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de productie.

water

Wagenpark

Onze voertuigen worden regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat onze impact op het milieu minimaal is door voertuigen met lage emissies te gebruiken.

weg

Afvalverwerking

Essilor hanteert een nultolerantie ten aanzien van het afvalbeheerbeleid. Afval dat niet kan worden gerecycleerd, wordt gebruikt om energie te creëren, met weinig impact op het milieu.

Scheiden van afval